Zarząd:
1. Sylwester Kopariski - przewodniczący
2. Adrianna Madej - wiceprzewodniczący
3. Marek Grabowski - sekretarz
4. Ewa Lewko - skarbnik
5. Stanisław Kuć - członek

Komisja Rewizyjna:
1. Izabela Szwed - przewodnicząca
2. Celina Bilaszewska - członek
3. Stanisław Madej - członek

Zarząd:
1. Gerard Falgowski - przewodniczący
2. Andrzej Bak - wiceprzewodniczący
3. Maciej Wiśniewski - sekretarz
4. Lidia Ruskowiak - skarbnik
5. Ireneusz Dolata - członek

Komisja Rewizyjna:
1. Jarosław Kordus - przewodniczący
2. Jarosław Cyprian - członek
3. Marian Filipionek - członek

Zarząd:
1. Urszula Sawińska - przewodnicząca
2. Zbigniew Pstrągowski - wiceprzewodniczący
3. Ryszard Gunther - skarbnik
4. Robert Grotnik - sekretarz
5. Józef Satańowski - członek

Komisja Rewizyjna:
1. Teresa Zielińska - przewodnicząca
2. Robert Sawiński - członek
3. Andrzej Wilkorski - członek

Zarząd:
1. Czesław Szablewski - przewodniczący
2. Eugeniusz Kaczmarek - wiceprzewodniczący
3. Mariusz Kepiszak - sekretarz
4. Grażyna Zych - skarbnik
5. Leszek Broszko - członek

Komisja Rewizyjna:
1. Jan Kos - przewodniczący
2. Teresa Dąbrowska - członek
3. Jan Kosicki - członek

Zarząd:

 1. Marian Zarosa – przewodniczący
 2. Dawid Ziemiriski – wiceprzewodniczący
 3. Łukasz Zborowski – sekretarz
 4. Józef Rydzik – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 1. Danuta Solarz – przewodnicząca
 2. Krzysztof Lecznar – członek
 3. Krystyna Chmaj – członek

Zarząd:

 1. Sylwester Miękiewicz – przewodniczący
 2. Mariusz Szwanke – wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Kowalik – sekretarz
 4. Grzegorz Wołitiski – skarbnik
 5. Robert Łebek – członek
 6. Leszek Adamezyk – członek
 7. Grzegorz Wojnowski – członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Krzysztof Banaszewski – przewodniczący?
 2. Dariusz Kumor – członek?

Zarząd:

 1. Andrzej Warmbier – przewodniczący/była zmiana
 2. Dariusz Bakuńiak – wiceprzewodniczący
 3. Danuta Hering – sekretarz

Komisja Rewizyjna:

 1. Ewa Saidowska – przewodnicząca
 2. Witold Świerczyriski – członek
 3. Tomasz Kubis – członek

Zarząd:

 1. Ryszard topaciński – przewodniczący
 2. Andrzej Pilat – wiceprzewodniczący
 3. Michał Jochym – wiceprzewodniczący
 4. Oleg Ganziuk – sekretarz
 5. Mirosław Pietrzyk – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

 1. Emilia Partyka – przewodnicząca
 2. Dorota Sura – wiceprzewodnicząca
 3. Bożena Sęk – sekretarz