WŁADZE KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA ENERGETYKÓW "NAZARET"

Kadencja 2020 - 2025

ZARZĄD

Dawid Ziemiński Przewodniczący
Marian Zarosa Z-ca przewodniczącego
Jacek Krawczyński Z-ca przewodniczącego
Michał Jochym Sekretarz
Anna Wesołowska Skarbnik
Władysław Turek Członek
Ewa Kubicka Członek

KOMISJA REWIZYJNA

Jan Kos Przewodniczący
Krystyna Chmaj Członek
Krystyna Gawryjołek Członek

RADA PROGRAMOWA BIULETYNU NAZARET

Jacek Krawczyński Redaktor naczelny
Roman Fornalski Członek
Ryszard Kłoś Członek
Witold Kowalczyk Członek
Ryszard Kwitowski Członek
Czesław Szablewski Członek
Leszek Szymański Członek